Моделі ціноутворення в умовах конкуренції

Saturday, September 7th, 2013 | Маркетинг

Розрізняють такі типи ціноутворення:

 • статичне та динамічне,
 • монополістичне та олігополістичне,
 • з домінантною фірмою і без,
 • з ціновою конкуренцією та з конкуренцією обсягами виробництва,
 • запобігання входу на ринок конкурента: хижацьке ціноутворення

Кожен тип ціноутворення вимагає побудови відповідної моделі!

Основними елементами гри є гравці, дії, інформація, стратегії, можливі наслідки і рівновага.

Основна ціль ігрового моделювання – визначення рівноваги, використовуючи правила гри чи бізнес-моделі.

Часто у гру включають негравців, чиї дії моделюються механістичним чином. Їх називають природою (nature), і вони виконують випадковим чином сплановані дії з наперед визначеними ймовірностями.

Наприклад, крива ринкового попиту визначає реакцію ринку (природи)  на ціну виробників та дистриб’юторів.

Теорія ігор стосується моделювання поведінки індивідів, які свідомі того, що їхні дії впливають на поведінку інших:

 1. Два видавництва у місті визначаються з ціною на їх газети.
 2. Члени OPEC вибирають обсяги видобування нафти на наступний рік.
 3. Рада директорів корпорації визначає величину управлінських опціонів для CEO.
 4. Енергогенеруюча компанія вирішує питання побудови нової електростанції, враховуючи попит на електроенергію через 10 років.
 5. Водіння автомобіля

Гравці – індивіди, які приймають рішення.

Головне їх завдання – максимізувати очікувану корисність від обраних ними дій.

Монополістичне ціноутворення – гра монополіста з ринком (природою)!

Теорія ігор (класифікація):

 • статичні та динамічні (тендер та процес переговорів);
 • з повною та неповною інформацією (шахи та карти);
 • з асиметричною інформацією  (карти, аукціони, бізнес).

Теорія контрактів (інформаційна економіка) виникла в 70-их роках 20 ст., як реакція на нереалістичні припущення мікроекономіки, що не враховувала стратегічної взаємодії асиметрично поінформованих економічних агентів.

На жаль (чи на щастя), для багатьох ігор виграшні стратегії є невідомі (шахи, шашки, го)

Бізнес – це гра з невідомими наперед виграшними стратегіями (динамічна гра з неповною та асиметричною інформацією)

Бізнес – найскладніша з усіх ігор, що придумали люди (Біл Гейтс).

Подібно до шахів, визначаючи наперед компетенцію та поведінкові особливості своїх бізнес-конкурентів, можна використовувати «виграшні» стратегії для конкретного набору гравців і конкретної ситуації.

Репрезентація гри в нормальній формі передбачає опис:

 • гравців;
 • стратегій для кожного гравця;
 • функцію виплат для кожного гравця в залежності від вибраних ними стратегій.

Концепція розв’язку (відкидання домінованих стратегій):

 • Дилема в’язня: стратегія Mum є строго домінованою стратегією Fink для кожного гравця.
 • Єдиний результат гри (Fink, Fink) – рівновага.

Такий підхід передбачає не тільки, що всі гравці є раціональними, але й що всі гравці знають, що всі гравці є раціональними, і що всі гравці знають, що всі гравці знають, що всі гравці є раціональними, і так до нескінченності.

Теорія ігор: кейс-гра

Припустимо, що в маленькому містечку є дві фірми, що планують своє виробництво на наступний рік. Кожна з них має доступ до трьох різних технологій, тобто вони можуть виробляти три різних товари: дешевий, нормальний, дорогий.

При цьому вибір вони роблять незалежно одна від одної і отримують прибуток у наступному періоді згідно до такої функції виплат:

Стратегія І/ІІ

дешевий

нормальний

дорогий

дешевий

12; 12

15; 10

24; 5

нормальний

10; 15

16; 16

13; 28

дорогий

5; 24

28; 13

21; 21

Метою кожної фірми є отримання максимального прибутку.

Гра проводиться у вісім етапів. У останніх двох турах усі ставки подвоюються. На перші три етапи відводиться кожній команді-фірмі по 5 хвилин. На кожен наступний етап – 2-3 хвилини. У таблиці результатів відображається сумарний результат за попередні тури.

Кожна команда готує презентацію, що пояснює обрану стратегію компанії. Як ви реагували на інформацію конкурентів. Що б ви зробили, якби було дозволено комунікувати? Яким чином ваші дії сигналізують конкурентові про ваш вибір стратегії?

Рівновагою Неша називається такий набір стратегій (по одній на кожного з гравців), коли стратегія кожного з гравців з урахуванням стратегій, обраних іншими, забезпечує йому максимальний виграш.

Причому ця умова виконується одночасно для всіх гравців.

Tags: , ,

Search