Маркетинговая стратегия

Sunday, December 25th, 2011 | Маркетинг

Маркетинговаа стратегия

Бізнес-стратегія  VS маркетинговая стратегия

Стратегія зростання? Ринкового лідерства? Максимізація вартості компанії? Максимізація частки рику? Максимізація прибутку? Максимізація ROI?

Чи можливо сумістити несумісне?

Золоті правила маркетингу

Головний актив компанії – її клієнти

Добре знайте свій цільовий сегмент

Пам’ятайте, що ви не цільовий сегмент

станьте клієнтом своєї компанії

поспілкуйтесь з бувшими клієнтами

станьте клієнтом компанії-конкурента

Маркетинг – це не боротьба продуктів, а боротьба сприйняття

3 рівні конкуренції

1-й рівень:

Задовольняють ті самі потреби у той самий спосіб

2-й рівень:

Задовольняють ті самі потреби в інший спосіб

3-й рівень:

Задовольняють інші потреби в інший спосіб

Конкуренти можуть завдати вам шкоди, а продукти-замінники можуть вас знищити!

Маркетингові інструменти () перетворюються у відчуття споживача (4С)

Процес маркетингової сегментації, націлювання та позиціювання

Сегментація

Визначення бази для сегментації ринку

Розробка профайлів сегментів

Націлювання

Оцінка привабливості сегментів

Вибір цільових сегментів

Позиціювання

Розробка позиціювання для цільового сегмента

Розробка програми маркетингу для кожного сегменту

Сегментація: критерії

Потенціал для підвищення прибутковості і ROI

Схожість потреб потенційних покупців  в одному сегменті

Диференціація потреб покупців між сегментами

Можливість маркетинговими діями досягнути сегменту

Легкість і вартість досягнення потенційного сегменту

Маркетингова сегментація: змінні

Характеристики споживачів

Географічні: регіон, розмір міста, густота населення

Демографічні: стать, вік, сімейний статус

Соціо-економічні: доход, освіта

Психографічні: персональні характеристики, цінності, стиль життя

Ситуація покупки

Тип точки продажу: через магазин, прямий продаж

Потрібні переваги: особливості продукту

Споживання: рівень споживання, статус споживача

Поведінка: залучений, пасивний

Рівень маркетингової сегментації

Масовий маркетинг

Сегментований  маркетинг

Нішевий маркетинг

Мікро маркетинг

Цільовий сегмент: критерії ефективності

Розмір

Перспектива росту

Конкурентна ситуація

Вартість досягнення сегменту

Відповідність задачам і ресурсам організації

Продуктове позиціювання

Зайняти місце у мозках споживачів з важливим атрибутом в порівнянні з конкурентом

чим ми кращі в голові споживача? яка наша ключова цінність?

Підходи:

Пряме позиціювання

Конкуренція в тих самих сегментах на головному (або схожому) атрибуті конкурента

Диференційоване позиціювання

Пошук атрибутів, які не використовують конкуренти, або пошук нової ніші (продукт, сегмент).

Tags: , ,

Search