Маркетинговый проект: депозитна книжка

Маркетинговый проект: депозитна книжка

Чому цей продукт є потрібним?

 • Колапс міжнародного ринку запозичень, початок активного кредитування  –  доводиться розраховувати переважно на власне фондування
 • Надмірне “осучаснення” банківського сервісу не до вподоби багатьом клієнтам
 • Відсутність свіжих маркетингових ідей

Сприятлива ситуація в банківській системі України

 • Відновлення стабільності. У 2010 році загальні збитки зменшились до 13 млрд.  в порівнянні з 34,8 млрд. у 2009 році.
 • Відновлення довіри до банківських установ. У 2010 році банківська система перевищила рівень депозитної бази населення докризового періоду.
 • Покращення структури строковості вкладів. У 2010 році частка довгострокових депозитів зросла до 39% у порівнянні з 27% у 2009 році.
 • Стабільний рейтинг найбільших банків щодо надійності депозитних внесків.

Важливість маркетингового проекту для банку

 • Доля депозитів фізичних осіб банків з іноземними власниками зменшилась на 5% у порівнянні з 2009 роком.
 • Відсутність активних дій у залученні депозитів призвела до зменшення депозитного портфелю банку на 6,6%
 • Амбітні плани щодо активного кредитування потребують міцної ресурсної бази

Фокус група: результати

Назва Австрійська депозитна книжка є вдалою – вона переважно викликає позитивні асоціації. Водночас потрібно всіляко уникати аналогії між новим продуктом та ощадною книжкою радянського зразка.

При розробці продукту та його просуванні варто наголошувати на надійності банку як такого (приналежність до міжнародної банківської групи) та консервативному (отже, більш надійному) характері продукту. Потенційна важлива опція – збільшення ставки за умови не зняття грошей протягом певного часу. Дані в книжку потрібно вдруковувати, а не вписувати вручну.

Для просування депозитної книжки можна розглянути залучення відомих осіб. Тональність кампанії – сімейні цінності.

Цільова аудиторія продукту

Сегменти:  А,В,С,D

Надходження на рахунки в банку

Депозитні надходження

Рівень доходу для банку

Сегмент А –    ключовий/потенційний

Охоплений банківськими послугами незначною мірою

З  високою купівельною спроможністю

600 грн. надходження 10К грн./Депозити <  50 грн./Дохід/місяць

Консервативний стиль поведінки

Головні цінності – стабільність, надійність та якість

Австрійська депозитна книжка

Більш надійна

Консервативна

Пов”язана з європейською  банківською традицією

Диференціація

 • Наявність самої  “тактильної”  книжки
 • Традиційний характер продукту
 • Опція зняти кошти у будь-який момент

Канали комунікації

 • Локальна кампанія у пілотних регіонах;
 •  Старт загальнонаціональної кампанії: ТБ та преса
 •  На 3-му тижні долучаються біг-боарди та BTL
 •  Адресна розсилка існуючим клієнтам категорії А

Обсяг продажів, економічна доцільність продукту

100 000 продажу Австрійської депозитної книжки за перший рік

статистика пролонгацій строкових гривневих депозитів – 43% за 2010-11рр.

готовність клієнтів переводити гроші на новий депозит  – 70%

стрімке зростання депозиту “Універсальний” – більше 50% “walk in” клієнти

Наші очікування

Пролонгація строкових вкладів 56 000
Переключення депозиту “Універсальний” 5 000
Залучення нових клієнтів 39 000

Економічна доцільність продукту

Плановий обсяг залишків по продукту на кінець 1 року 3 000 000 000 грн.
Маржинальний прибуток 30 000 000 грн.
Загальні витрати 14 632 600 грн.
Економічний ефект проекту на кінець 1 року 15 367 400 грн.

Пілотний маркетинговий проект

Тренінги фронт-офісного  персоналу

Обмежена регіональна кампанія:

місцева преса;
поштова розсилка;
друковані матеріали (буклети, постери тощо).

Перевірка технічної готовності системи

Перевірка взаємодії бек та фронт офісу

Управлінські висновки відносно маркетингового проекту

Більша мотивация персонала до участі в проектних командах

Активне залучення регіонів до розробки нових продуктів

Зміни у продуктовому ряді мають запроваджуватися більш активно

Треба частіше використовувати фокус-групи

Стандарт продукту потребує покращення

Тренінгові програми із рольовими іграми

Більша мотивація регіонів до впровадження пілотних проектів

Tags:

Search