Життєвий цикл компанії – продукту

Життєвий цикл компанії – продукту

Вхід (впровадження) на ринок

Вибір найбільш потенційних замовників і найпривабливіших сегментів (інноваторів)

Цінова політика: зняття вершків (мах) чи проникнення на ринок (мін)

Вибіркова чи ексклюзивна дистрибюція

Активний семплінг, виставки-продажі

Паблісіті (часто спеціалізовані ЗМІ)

Ріст

Розширення ринку і охоплення нових сегментів

Модифікація товару: сегмент, функції, ціна

Інтенсивна дистрибуція

Комунікація нового іміджу марки

Зберігати прихильність (лояльність) існуючих споживачів

Турбулентність

Визначення пріоритетних цільових сегментів – диференціація товарів на основі сегментації

Максимізація частки ринку в пріоритетних сегментах

Максимізація помітності бренду (дистрибуція і реклама)

Бренд: чітке позиціювання

Зрілість

Пріоритетна орієнтація на маржинальний прибуток

Пошук ринкових ніш і нових сегментів

Диференціація за унікальними точками і перевагами продукту

Досягнення серйозної конкурентної переваги через імідж, ціну, стимулювання

Активна підтримка лояльності

Занепад

Продаж існуючих продуктів і брендів

Вихід з ринку (з мереж і припинення виробництва)

Спеціалізація на вузькому ринку

Перезапуск продуктів і відродження

Tags: ,

Search