Створення унікальної бізнес-моделі

Створення унікальної бізнес-моделі ОРСП як фундамент якісного розвитку ринкових відносин на продовольчому ринку України

Основне протиріччя

ОРСП потрібен: виробникам, операторам, покупцям, муніципалітету, державі.

При традиційних підходах окупність проекту більше 10 років (без врахування вартості грошей)

Загальна інвестиція у проект ОРСП

Показник Значення
Площа земельної ділянки 100 га
Коефіцієнт забудови земельної ділянки 0,3
Площа споруд м.кв. 300 000
Вартість будівництва грн. /м.кв 4 000
Загальна вартість будівництва, грн 1 200 000 000
Вартість замощення (700 000 м.кв Х 500 грн), грн 350 000
Інженерія 100 000 000
РАЗОМ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ: 1 650 000 000
Вартість на 1 га землі,грн 1 650 000
     

За світовим досвідом ОРСП основним доходом є ОРЕНДА, яка становить  70% і більше в структурі доходів.

Показник значення
Загальна площа споруд м.кв 300 000
Коефіцієнт корисної площі споруд 0,7
Площа оренди м.кв. 210 000
Ставка оренди грн. /м.кв./міс 100
Загальний річний дохід від оренди, грн 252 000 000
Рентабельність 40%
Чистий річний дохід від оренди, грн 101 000 000
Інші доходи ( 101 млн. – 70%, 30% – 43 млн.грн) 43 000 000
Загальний чистий річний дохід, грн 144 000 000
БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ. грн: 1 650 000  000
ТЕРМІН ОКУПНОСТІ ПРОЕКТУ, років

( 1 650 000 000 / 144 000 000)

11,5

Потреби проекту

Земельна ділянка в хорошому місці під Києвом площею більше 100 га

1,650 млрд. грн. довгих безвідсоткових грошей

Окупність терміналу “Риба та м’ясо” (без облігацій)

Показник значення
Загальна площа споруд, м.кв 10 000
Вартість будівництва, грн/м.кв 6 000
Вартість будівництва. 60 000 000
Площа оренди, м.кв  ( коеф. 0,7) 7 000
Ставка оренди грн. /м.кв./міс 200
Загальний річний дохід від оренди, грн 16 800 000
Чистий річний дохід, грн (коеф.рентаб – 40%) 6 720 000
ТЕРМІН ОКУПНОСТІ ПРОЕКТУ, років 8,9

Окупність терміналу “Риба та м’ясо” (з облігаціями)

Показник значення
Загальна площа споруд, м.кв 10 000
Вартість будівництва, грн/м.кв 6 000
Вартість будівництва. 60 000 000
Площа оренди, м.кв  ( коеф. 0,7) 7 000
Ставка оренди грн. /м.кв./міс 70
Загальний річний дохід від оренди, грн 5 880 000
Чистий річний дохід, грн (коеф.рентаб – 40%) 2 352 000
Ціна продажу облігацій, грн/ м.кв 8 000
Загальний обсяг продажу облігацій 56 000 000
Гроші інвестора ( 60 000 000 -56 000 000) 4 000 000
ТЕРМІН ОКУПНОСТІ ПРОЕКТУ, років

(4 000 000 / 2 352 000)

1,7

Окупність СВВ (система в’їзду – виїзду)

Показник значення
Загальна вартість, грн 1 000 000
Середня кількість клієнтів за день, од. 6 167
Тариф, грн /день 3,5
Загальний річний дохід СВВ, грн 7 770 000
Рентабельність 40%
Чистий річний дохід від СВВ, грн 3 108 000
ТЕРМІН ОКУПНОСТІ ПРОЕКТУ, років 0,3

Окупність МТА (навіс для торгівлі з автомобілів)

Показник Значення
Загальна вартість, грн 14 500 000
Кількість машиномісць, од. 272
Тариф, грн /день 100
Середньорічний коефіцієнт завантаження 66%
Загальний річний дохід , грн 9 500 000
Дохід від проекту «Дистанційні продажі», грн 2 640 000
ЗАГАЛЬНИЙ ДОХІД: 12 140 000
Рентабельність 40%
Чистий річний дохід , грн 4 500 000
ТЕРМІН ОКУПНОСТІ ПРОЕКТУ, років 2,9

 Рішення

 • За допомогою інструментів ТОС знайдено причину низької окупності проекту
 • Всі об`єкти інвестиції умовно поділили на генеруючі дохід та не генеруючі :
 • Генеруючі :МТА, СВВ, об`єкти оренди

     (1200 млн. =72%)

 • Не генеруючі: замощення, мережі…

     (450 млн. = 28%)

 • Розроблено пропозицію мафії для будівельно-інвестиційної компанії.

Передбачено компенсацію частини витрат на створення ОРСП з державного бюджету (як додаткове забезпечення).

ПРИВАБЛИВІСТЬ ОБЛІГАЦІЙ ДЛЯ ОРЕНДАРІВ

ДОХІДНІСТЬ

 (19,5 % ЗА РАХУНОК ЗНИЖЕННЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ДО 70 ГРН. ЗА КВ М)

КАПІТАЛІЗАЦІЯ  (ПРИ БУДІВНИЦТВІ НАСТУПНОЇ СПОРУДИ ПІДНЯТТЯ ЦІНИ  НА ОБЛІГАЦІЇ)

Зацікавлені сторони

ВИРОБНИКИ КІНЦЕВІ СПОЖИВАЧІ МУНІЦИПАЛІТЕТ ДЕРЖАВА
Знати, що вирощувати і в якій кількості

Мати доступ до технологічних знань

Доступ до каналів збуту:

 • Роздрібні с/г ринки
 • Супермаркети
 • Торгівля “з двору”
 • Торгівля “при дорозі”
 • Несанкціонована торгівля в містах
С/Г продукція:

Свіжа

Безпечна

За доступною ціною

В зручному місці

Безпека продукції

Впорядкування вуличної торгівлі

Занятість населення

Значні поступлення в місцевий бюджет

Статус центру міжрегіональної та міждержавної торгівлі

Продовольча безпека

Моніторинг ринку

Стабілізація цін та можливість товарних інтервенцій

Облікований обіг продукції та вивід її з тіні

Підтримка дрібного бізнесу в сфері послуг та торгівлі

Експортний потенціал

Збереження села як носія національності

 МІСІЯ

Ми –  українська компанія покликана часом та необхідністю створення цивілізованого ринку с/г продукції.       

Ми  – робимо заможними с/г виробників, а кінцеві споживачі отримують доступну за ціною та високоякісну продукцію.

СТРАТЕГІЯ

СПОЖИВАННЯ В РЕГІОНІ

 • Супермаркети
 • Роздрібні ринки
 • МАФи
 • Магазини “Біля дому”
 • ХоРеКа

ВИВІЗ В РЕГІОНИ

 • Сприяння створенню ОРСП
 • в регіонах

ЕКСПОРТ

 • Оренда торгових площ на
 • ринках Європи
 • (близько 40 ринків)

ВИРОБНИКИ

 • Надання місця на ринку
 • Навіс
 • Довідка про ціни
 • Бронювання місць
 • Картка постійного клієнта
 • Робота з сільрадами
 • Проект доставка
 • Проект «Дистанційні продажі»
 • Проект «Інтелектуальна логістика»

ІМПОРТ

 • Залучення кращих імпортерів на ринок
 • Створення умов для залучення світових операторів
 • Проект «Автопоїзд»

Фінансові цілі

 1. Вкластися в кошториси введення в експлуатацію об `єкту
 2. Забезпечити дохід у сумі не нижче запланованих показників
 3. Забезпечити витрати в межах 55% від доходу
 4. Забезпечити залучення коштів від продажу облігацій в належному обсязі

Маркетингові цілі

1. Забезпечити здачу 100% площ в оренду згідно з фінансовою моделлю:

   – овочеві зали до 1.06.2011р.

     – рибні, м`ясні та квіткові зали до 1.10.2011р.

2. Досягти заповнення МТА в належному обсязі

3. Досягти необхідного рівня потоку покупців

4. Залучити крупних виробників до проекту “Дистанційні продажі”

5. Задіяння проекту “Буфер” в належному обсязі

Процесні цілі

1. Побудова процесів відповідно до методології ТОС

2. Використання управлінських технологій Адізеса

3. Досягнення необхідного  рівня безпеки функціонування об’єкту (безпека руху людей,  автотранспорту, продуктів)

Розвиток персоналу

1. ТОП-менеджери  за напрямками

 – кращі фахівці в Україні

  2. Укомплектовано штат згідно з

затвердженими планами висококваліфікованим персоналом          

  3. Cформовано команду професіоналів

Цінності

Стабільність

Відповідальність

Оперативність

Порядність

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ОВОЧЕСХОВИЩ  

50%

 

Інвестиція

За умови компенсації

Загальна площа овочесховища м.кв

4 000

4 000

Загальна місткість овочесховища тон

10 000

10 000

     
Вартісь будівництва 1 м.кв

3 000

1 500

Вартість обладнання

700

350

Вартість споруди

19 000 000

9 500 000

Вартість тари

5 000 000

2 500 000

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ

24 000 000

12 000 000

Термін окупності, років

5

5

Дохідність (амортизація), рік

4 800 000

2 400 000

Вартість продукції, 1 т

3 000

3 000

Сума продукції на зберіганні

30 000 000

30 000 000

Рентабельний дохід (дохід+витрати)

9 600 000

4 800 000

Частка послуг у вартості товару

32%

16%

Варість послуг на 1 т.

960

480

     
При умові компенсації з бюджету у розмірі 50% вартість становитиме 12 млн.грн.      
           

 

Розрахунок конпенсації при спорудженні овочесховищ            
компенсація 1 тис.тон, грн

1 200

         
             
 

2011

2012

РАЗОМ

 
 

місткість

компенсація

місткість

компенсація

місткість

компенсація

 
Київ

3 000

3 600 000

47 000

56 400 000

50 000

60 000 000

 
Львів

3 000

3 600 000

27 000

32 400 000

30 000

36 000 000

 
Донецьк

3 000

3 600 000

37 000

44 400 000

40 000

48 000 000

 
Одеса    

3 000

3 600 000

3 000

3 600 000

 
Харків    

3 000

3 600 000

3 000

3 600 000

 
Запоріжжя    

3 000

3 600 000

3 000

3 600 000

 
Сімферополь    

3 000

3 600 000

3 000

3 600 000

 
Компенсація капітальних затрат створення ОС

9 000

10 800 000

123 000

147 600 000

132 000

158 400 000

 
Компенсація за зберігання продукції  

4 320 000

 

63 360 000

 

67 680 000

 
РАЗОМ КОМПЕНСАЦІЯ:  

15 120 000

 

210 960 000

 

226 080 000

 
                     

 

Tags:

Search