Archive for December, 2011

Маркетинговый проект: продвижение на фармацевтическом и хирургическом рынке

Saturday, December 31st, 2011 | Макетинговые проекты | No Comments

Маркетинговый проект: продвижение на фармацевтическом и хирургическом рынке

Стратегия:

Повысить долю компании в каждом ключевом сегменте фармацевтического и хирургического рынка, способствовать росту несформировавшихся сегментов, а также повысить средневзвешенную стоимость продаваемой продукции.

Ключевой сегмент – сегмент, являющийся драйвером рынка, в котором предполагается значительный рост в ближайшие 10 лет.

На данный момент в Украине представлены 23 фармацевтических препарата компании, которые присутствуют во всех сегментах офтальмологического рынка.

Хирургический сегмент рынка. Никто не знает его денежную емкость. На данный момент в стране представлено 500 хирургических продуктов компании.

Tags:

Маркетинговий проект: капіталізація бізнесу

Маркетинговий проект: капіталізація бізнесу

Чи можна капіталізувати бізнес через застосування моделі франчайзингу?

Ідея виникнення маркетингового проекту

Запорука успіху розвитку бізнесу

 • активний розвиток бізнесу в регіонах
 • нарощення клієнтської бази за рахунок домогосподарств
 • збільшення проникнення послуги HOD та розвиток категорії

Національний формат покриття, сучасні заводи по розливу, єдині стандарти сервісу та відомі бренди, кращі власні управлінські практики – капіталізуємо у партнерській франчайзинговій мережі

Мета і задачі маркетингового проекту

Метою даного маркетингового проекту є підвищення ефективності діючої компанії через застосування нової бізнес-моделі, що передбачає формування національної франчайзингової мережі та збереження ключових принципів роботи компанії з клієнтами і продуктом

Результатом реалізації маркетингового проекту має стати досягнення вищого рівня капіталізації бізнесу  швидшими темпами та меншими ресурсами порівняно з діючою моделлю розвитку

Задачі маркетингового проекту

на кінець 5-го року проекту в половині міст України з населенням від 25 тис. жителів повинен бути партнер – франчайзі

результативність франчайзі максимально наближена до філії за показником продаж бутлів на клієнта

надання послуги з доставки води – на рівні стандартів сервісу IDS Aqua Service

у 5-му році проекту приріст: чистого доходу EBITDA чистого прибутку.

Очікуваний результат

62 франчайзі, які додатково покриють 45 населених пунктів

від 3,8 до 5,5, що дасть додатковий приріст продаж 1833 тис. бут за 5 років порівняно з діючою моделлю бізнесу

100% приріст користувачів послуги HOD від IDS Aqua Service на кінець 5-го року тільки за рахунок реалізації проекту

млн. грн. (%)

від 196 до 216 (10,2%)

від 11,9 до 24,9 (108,4%)

від 6,8 до 15,9 (132,4%)

Варіанти бізнес-моделей

В ході підготовки проекту з трьох сценаріїв бізнес-моделі франчайзингової мережі за ключовими параметрами був вибраний реалістичний сценарій, що ліг в основу подальших розрахунків

Ключові правила взаємодії

Франчайзі

 • отримує виключне право надавати послуги з доставки води на чітко визначеній території
 • отримує готову бізнес-модель
 • починає працювати під відомою торговою маркою та використовує репутацію франчайзера
 • надає весь комплекс послуги, виконує стандарти обслуговування клієнтів
 • дотримується фінансових умов користування франшизою

Франчайзер (IDS Aqua Service)

 • має можливість швидко просувати свій бізнес на великі території за рахунок франчайзі
 • забезпечує наявність необхідної кількості якісної продукції на територіальних складах
 • забезпечує можливості для проходження навчання персоналом франчайзі
 • отримує плату за продаж бізнес-концепції та дохід від операційної діяльності франчайзі

Наповнення франшизи

Що франчайзі отримує в користування

Як оплачує

Упізнаваний бренд послуги з інтенсивною маркетинговою підтримкою та емоційною лояльністю до нього

Паушальний платіж

Застосовується  диференційований підхід до суми

(від 10 до 30 тис. грн.)

При продовженні франшизи повторний платіж не утримується

Стандарти роботи
ІТ-продукт для управлінського обліку та управління клієнтською базою
Базова підготовка персоналу на початку дії франшизи
Бізнес-план діяльності франчайзі
Вирішені питання внутрішньої логістики і сервісу
Операційний консалтинг

Базовий розмір щомісячного роялті

2 % від валового доходу

Регулярний маркетинг
Фінансова оцінка та аудит
Визначення поточних резервів і вузьких місць, рекомендації щодо їх усунення

Бізнес-план франчайзера

Динаміка обсягів та структури капіталу

Загальний обсяг капіталу більше на 26%

Розмір власного капіталу більше на 18 млн. грн., а його частка у структурі – 55% (за існуючої моделі розвитку – лише 43%)

Переваги для франчайзі

новий франчайзі

385 тис. грн., внесених на депозит під  13% річних з капіталізацією відсотків, на кінець 5-го року акумулює 735 тис. грн. (+350 тис. грн., +91%)

385 тис. грн., вкладених у розвиток бізнесу HOD, акумулюють на кінець 5-го року суму 765 тис. грн.

Додатково ресурси, вкладені в основні засоби, товари та сировину, складуть 495 тис. грн.

загалом активи працюючого бізнесу франчайзі на кінець 5-го року – 1260 тис. грн., із яких 68% – власний капітал франчайзі

Повернення вкладених коштів франчайзі забезпечить до середини 4-го року проекту

колишній дилер

185 тис. грн., внесених на депозит під  13% річних з капіталізацією відсотків, на кінець 5-го року акумулює 350 тис. грн. (+165 тис. грн., +89%)

185 тис. грн., вкладених у розвиток бізнесу HOD, акумулюють на кінець 5-го року суму 1780 тис. грн.

Додатково ресурси, вкладені в основні засоби, товари та сировину, складуть 410 тис. грн.

загалом активи працюючого бізнесу франчайзі на кінець 5-го року – 2190 тис. грн., із яких 75% – власний капітал франчайзі

Повернення вкладених коштів франчайзі забезпечить на початку 3-го року проекту

Маркетингова підтримка проекту

 • оновлена маркетингова стратегія
 • створено нове позиціонування Аляски
 • оновлення всіх комунікацій та корпоративного сайту

Просування франшизи

 • членство у Федерації  франчайзингу України
 • розміщення інформації в каталозі франшиз
 • участь у виставці Франчайзинг-2011
 • реклама в загальнонаціональних ділових ЗМІ
 • реклама в регіональних ЗМІ
 • бонусна система для франчайзі, які сприяють залученню нових партнерів

Підтримка франчайзі

Національна медіа-кампанія

 • телебачення, преса, інтернет
 • директ-маркетинг

Рекламна підтримка

 • POS-матеріали, сувеніри та подарунки
 • фірмовий одяг та брендування автомобілів
 • СМС-розсилка про нові акції чи послуги

Регіональна  медіа-кампанія (весна 2012)

 • преса, інтернет
 • директ-маркетинг
 • BTL-активності

Корпоративный учебный центр

 • у рамках учебного центра передбачено 24 програми, ексклюзивно розроблені для IDS Aqua аervice
 • програма учебного центра розрахована на 3 роки навчання з періодичністю 4 рази в рік
 • програми згруповані в курси
 • продажі
 • спілкування
 • самореалізація
 • оцінка
 • управління людьми
 • корпоративні знання
 • технічні знання
 • курси центру розраховані на підготовку директорів, ОКБ, ТП-ТС, експедиторів у кожній з трьох кваліфікацій – новачок, спеціаліст, професіонал
 • для кожної кваліфікації існує по 2-3 обов’язкові програми
 • додаткове навчання можливе як форма стимулювання високих результатів з метою доведення їх до кращих

Организационные изменения

Змінено принцип управління продажами та територіальний розподіл регіонів, регіональні менеджери стають відповідальними за прямі і непрямі продажі, продажу франшиз і залучення франчайзі

 • оновлено бізнес-процеси та процедури відповідно до задач проекту
 • оновлено стандарти сервісу
 • змінена система стимулювання персоналу
 • запроваджено процедуру оцінки персоналу за показниками результативності,  компетентності та лояльності
 • через реорганізацію відділів прямих і непрямих продаж створено єдиний національний відділ дистрибуції
 • реструктуризовано відділи персоналу та інформаційних технологій

Ризики маркетингового проекту

Недосконале законодавче регулювання держреєстрації договорів франчайзингу та відсутність судової практики у сфері організації та здійснення франчайзингових відносин

Проблему вирішує паралельне підписання договору франчайзингу разом з ліцензійним договором і договором про надання послуг

Нерозуміння франчайзі специфіки франчайзингу – недотримання стандартів і вимог франчайзера (мінімізація витрат), що впливає на якість

Спеціальна презентація та індивідуальні зустрічі РМів  з кожним партнером + Книга для франчайзі з детальним  описом всіх бізнес-процесів і процедур

Ступінь конкретності та переконливості вигод для дилерів переходити у роль франчайзі (купувати франшизу, проводити реинжиниринг, реорганізацію бізнесу, сплачувати роялті)

Презентація, Книга для франчайзі + Порівняння вигоди співпраці з альтернативними напрямками інвестування

Неякісне адміністрування та керування інформаційними потоками

Спеціально створений IT-продукт на основі 1С + CRM, що забезпечить моніторинг клієнтської бази і контроль операційної діяльності

Погіршення платоспроможності клієнтів через кризові явища в економіці

Відстрочка для офісів – до 5 днів, для фізосіб – 0. Тара – у заставі. Рентабельність проекту із значним запасом. Змінні витрати франчайзі падають при зменш. продаж, КБ

Управлінські висновки

 • мета проекту, з урахуванням сприятливих зовнішніх і внутрішніх обставин, є реалістичною
 • реалізація проекту потребує мобілізації та залучення управлінської команди
 • необхідне впровадження нових управлінських рішень в загальному керівництві компанією, IT та HR, продажах та управлінні взаємовідносинами з клієнтами
 • маркетинговий проект вимагає і стає можливим завдяки швидкості та ефективності прийняття управлінських рішень.

Tags: , ,

Побудова call-центру в компанії

Побудова call-центру в компанії

Ідея виникнення проекту:

Компанія є енергопостачальною, що спеціалізується на передачі та постачанні електричної енергії.

Компанія  є природнім монополістом. В зв’язку з чим її діяльність є досить зарегульованою.

Завданнями компанії є не тільки забезпечення електроенергією споживачів, а і проведення повних і своєчасних розрахунків, що не можливо без лояльності і задоволеності споживачів

Оскільки держава фіксує рівень дозволених витрат компанії,  для досягнення кращих фінансових результатів ми орієнтуємось на покращення внутрішньої ефективності.

Було раніше (традиційна схема прийому дзвінків)

Дзвінки поступали в різні  відділи з децентралізованими рішеннями

Чому  потрібний Call-центр?

Тому що під час аварійних відключень диспетчер не в змозі прийняти всі дзвінки;

В диспетчера немає необхідних знань і досвіду у спілкуванні з великою кількістю споживачів в кризисних ситуаціях;

Диспетчер повинен бути зосереджений на виконанні робіт по відновленню електропостачання;

В абонентських відділах прийом дзвінків проводився по залишковому принципу – коли немає споживачів, відповідно були скарги на неможливість додзвонитись в компанію, додзвонити  відсутність  інформації, не ввічливість працівників.

Нова схема прийому дзвінків

Call Center – єдина точка контакту

Переваги  створення сall – центру

Здешевлення обслуговування (вартість обслуговування споживачів по телефону дешевша так як вимагає значно менше затрат для компанії ніж організація особистих прийомів , відкриття зручно розміщених виносних центрів по обслуговуванню, ремонту приміщень районних дільниць );

Скорочення часу обслуговування споживачів;

Мінімізація затрат на телекомунікаційні і людські ресурси;

Гарантія додзвону ( система не реагує  на сигнал “ зайнято “);

Можливість вирішити проблему в момент її виникнення;

Контроль за якістю обслуговування ;

Покращення іміджу компанії , яка дбає про своїх  споживачів , і покращення відношень з регулятором ;

Цілі і завдання маркетингового проекту

Маркетинговий проект передбачає створення на базі існуючих комп’ютерних і телекомунікаційних технологій спеціалізованого  центру по прийому дзвінків .

Основним завданням проекту є якісне обслуговування максимальної кількості дзвінків найбільш економічним і ефективним шляхом.

Аутсорсинг і in- house: порівняння варіантів

Розраховуючи затрати на створення сall – центру необхідно враховувати:

 • Разові затрати CAPEX – АТС (нова або оновлення існуючої), канал PRI (створення нового або використання діючого), доступ в Інтернет, ремонт приміщення, меблі (організація робочих місць), гарнітура для операторів і ліцензії операторських місць.
 •  Разові  затрати OPEX – консультаційні послуги/технічна підтримка, навчання операторів.

Так як в компанії добре розвинута ІТ інфраструктура, канали зв’язку, відповідно затрат на АТС, канали PRI можна уникнути.

 • Витрати на аутсорсиноговий сall – центр  розрахуємо наступним чином – кількість дзвінків в місяць помножити на середню тривалість розмови і на вартість хвилини розмови

(37100 *2*1.8=133560 грн. в міс.)

Порівняння вартості аутсорсингового і власного call – центру

Тип витрат

Власний

сall – центр

(тис.грн)

аутсорсинговий

сall – центр

(тис.грн в міс.)

Інформаційні технології, додатки і телефонія

55000

закупівля меблів

21000

Проведення ремонту в приміщенні

4000

Комп’ютерне   обладнання  робочих місць,  локальна мережа

78000

Навчання операторів

3000

Всього разових  затрат

161000

Заробітна плата операторів/оплата за послуги аутсорсингового сall – центр

32550

133560

Організація зв’язку в компанії

В кожній дільниці встановлено АТС Меридіан,на яку заведені номери диспетчера та абонентського відділу району. АТС дільниці зв’язана з АТС  центрального офісу 2 Мбіт/с.  PRI потоком, який належить компанії.

Таким чином споживач, набираючи номер диспетчера або абонентського відділу, потрапляє через районний вузол зв’язку на внутрішню АТС дільниці, яка переадресовує дзвінок по 2 Мбіт/с.

PRI потоку на АТС центрального офісу, яка в свою чергу передає дзвінок на  оператора  в call – центрі. Дзвінки, що обслуговуються таким чином для споживачів є безкоштовними.

Вибір рішення

Основні вимоги

Надання  найбільш широкого функціоналу по як можна більш низькій ціні і без особливого ускладнення системи;

Можливість використання наявної  ІТ інфраструктури (серверів, телефонних станцій, базового програмного забезпечення  і т.п.)

Простота в установці і в експлуатації, можливість здійснення технічної підтримки власними силами.

Всі ці вимоги задовольнило обладнання Nortel   BCM -50

Вимоги до звітності

Звіти в режимі реального часу

Всі необхідні статистичні звіти

Основні параметри продуктивності

 • Сall – центр  – це складна система з великою кількістю факторів, які мають вплив на її функціональність. Тому для нормальної роботи сall – центру необхідний чіткий облік і контроль, який ведеться по ряду ключових параметрів продуктивності (КРІ). Для сall – центру  вибрані такі основні КРІ:
 • Рівень обслуговування   (Service Level);
 • Середній час розмови і середній  час обробки після виклику;
 • Відсоток оброблених викликів.
 • Рівень обслуговування (Service Level) – визначається, як число оброблених викликів на протязі Х сек. розділене на загальну кількість оброблених викликів.  Для сall – центру компанії цей КРІ встановлений на рівні 75:30, тобто 75% викликів мають отримати відповідь на протязі 30 сек.
 • Середній час розмови і середній час обробки дзвінка. Ці два параметри можна використовувати, як разом (при розрахунку чисельності операторів)  так і окремо (при аналізі шляхів скорочення обслуговування викликів).   Для сall – центру компанії цей КРІ встановлений на рівні 2.5 хвилини.
 •   Процент оброблених викликів. Цей показник дозволяє швидко отримати  загальну картину продуктивності,  для сall – центру компанії цей КРІ встановлений на рівні 90%.

Алгоритм роботи call – центру

 • Режим роботи цілодобовий. Дзвінки спочатку  потрапляють до системи IVR (кількість гілок меню наразі є мінімальним – вітання та деяка корисна інформація), а потім до відповідних черг сall – центру, де розподіляються по чергам відповідно до типу дзвінка (диспетчерський, абонентський, гаряча лінія) та пріоритетності (диспетчерські дзвінки повинні мати найбільший пріоритет).  Call – центр рівномірно розподіляє їх між вільними операторами та інформує оператора про тип дзвінка та звідки він надійшов ;
 •   При необхідності, оператор вибирає свій статус агента (доступний, не доступний, доопрацювання) та може переводити дзвінок чи проводити зовнішню консультацію.

Ризики реалізації проекту

Проблема

 • Не достатня  кваліфікація операторів сall – центру для надання відповідей по технічних питаннях, відповідей на диспетчерські дзвінки, правильності і точності формування заявок що до відсутності постачання електроенергії в системі OTRS.
 •    Рівень надходження дзвінків є досить нерівномірним і не прогнозованим і в години максимального завантаження є ризики «втратити» частину дзвінків.

Вирішення

 • Оператори сall – центру перед початком роботи проходили стажування в диспетчерській службі під  наглядом диспетчера, який допомагав вірно орієнтуватись у ситуації.
 • Розробка гнучкого графіку роботи, який передбачає можливість закривати максимум навантаження.

Результати роботи

2008

2009

2010

Service level (Рівень  обслуговування)

80%

80%

83%

Відсоток оброблених викликів

90

90,5

92

Кількість дзвінків, що отримали відповідь

247628

445 272

450 890

Середній час  чекання в черзі дзвінка до отримання відповіді

40 сек.

42 сек.

Середній час тривалості розмови зі споживачем становить

2 хв.

2 хв.

2 хв.

Перспективи розвитку

 • модернізація сall- центру в сontact –  центр, а також перехід від звичайної телефонії до ІР – телефонів.
 • Можливості call – центру дозволяють  надавати споживачам додаткову інформацію, що напряму не стосується діяльності компанії. Наразі впроваджується проект «Надання платних послуг стороннім організаціям», саме планується, що оператори, будуть проводити опитування для інших компаній, також оператори можуть рекламувати послуги сторонніх організацій.
 • Також після модернізації call – центру планується пропонувати послуги аутсорсингу для інших підприємств (в першу чергу комунальних).

Висновки по впровадженню маркетингового проекту

Вигоди  отримані компанією від  впровадження  маркетингового проекту:

 • Зниження дебіторської заборгованості і підвищення оборотності коштів;
 • Оптимізація кількості персоналу  у фронт – офісах;
 • Не понесення витрат на щорічне опитування споживачів.
 • Покращення  стану охорони праці;
 • Можливість висококваліфікованим працівникам займатись  виробничими питаннями, не відволікатись  на телефон;
 • Можливість різними працівниками проводити контроль за якістю обслуговування при цьому піднімаючи власну кваліфікацію;
 • Зменшення кількості скарг споживачів;
 • Покращення іміджу компанії;
 • Покращення відносин з регулятором.
 • Більшість компаній називають себе клієнтоорієнтованими при цьому діють згідно короткотермінових планів. Одна з причин це не можливість прорахувати економічний ефект від інвестування в customer  service;
 • Отримання додаткових вигод не передбачених на початку
 • Оптимизация бизнес процесcов та необхідність безперервного вдосконалення – напрямок якому слід приділяти більше уваги особливо в великих компаніях та під час кризи.

Tags: ,

Створення унікальної бізнес-моделі

Створення унікальної бізнес-моделі ОРСП як фундамент якісного розвитку ринкових відносин на продовольчому ринку України

Основне протиріччя

ОРСП потрібен: виробникам, операторам, покупцям, муніципалітету, державі.

При традиційних підходах окупність проекту більше 10 років (без врахування вартості грошей)

Загальна інвестиція у проект ОРСП

Показник Значення
Площа земельної ділянки 100 га
Коефіцієнт забудови земельної ділянки 0,3
Площа споруд м.кв. 300 000
Вартість будівництва грн. /м.кв 4 000
Загальна вартість будівництва, грн 1 200 000 000
Вартість замощення (700 000 м.кв Х 500 грн), грн 350 000
Інженерія 100 000 000
РАЗОМ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ: 1 650 000 000
Вартість на 1 га землі,грн 1 650 000
     

За світовим досвідом ОРСП основним доходом є ОРЕНДА, яка становить  70% і більше в структурі доходів.

Показник значення
Загальна площа споруд м.кв 300 000
Коефіцієнт корисної площі споруд 0,7
Площа оренди м.кв. 210 000
Ставка оренди грн. /м.кв./міс 100
Загальний річний дохід від оренди, грн 252 000 000
Рентабельність 40%
Чистий річний дохід від оренди, грн 101 000 000
Інші доходи ( 101 млн. – 70%, 30% – 43 млн.грн) 43 000 000
Загальний чистий річний дохід, грн 144 000 000
БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ. грн: 1 650 000  000
ТЕРМІН ОКУПНОСТІ ПРОЕКТУ, років

( 1 650 000 000 / 144 000 000)

11,5

Потреби проекту

Земельна ділянка в хорошому місці під Києвом площею більше 100 га

1,650 млрд. грн. довгих безвідсоткових грошей

Окупність терміналу “Риба та м’ясо” (без облігацій)

Показник значення
Загальна площа споруд, м.кв 10 000
Вартість будівництва, грн/м.кв 6 000
Вартість будівництва. 60 000 000
Площа оренди, м.кв  ( коеф. 0,7) 7 000
Ставка оренди грн. /м.кв./міс 200
Загальний річний дохід від оренди, грн 16 800 000
Чистий річний дохід, грн (коеф.рентаб – 40%) 6 720 000
ТЕРМІН ОКУПНОСТІ ПРОЕКТУ, років 8,9

Окупність терміналу “Риба та м’ясо” (з облігаціями)

Показник значення
Загальна площа споруд, м.кв 10 000
Вартість будівництва, грн/м.кв 6 000
Вартість будівництва. 60 000 000
Площа оренди, м.кв  ( коеф. 0,7) 7 000
Ставка оренди грн. /м.кв./міс 70
Загальний річний дохід від оренди, грн 5 880 000
Чистий річний дохід, грн (коеф.рентаб – 40%) 2 352 000
Ціна продажу облігацій, грн/ м.кв 8 000
Загальний обсяг продажу облігацій 56 000 000
Гроші інвестора ( 60 000 000 -56 000 000) 4 000 000
ТЕРМІН ОКУПНОСТІ ПРОЕКТУ, років

(4 000 000 / 2 352 000)

1,7

Окупність СВВ (система в’їзду – виїзду)

Показник значення
Загальна вартість, грн 1 000 000
Середня кількість клієнтів за день, од. 6 167
Тариф, грн /день 3,5
Загальний річний дохід СВВ, грн 7 770 000
Рентабельність 40%
Чистий річний дохід від СВВ, грн 3 108 000
ТЕРМІН ОКУПНОСТІ ПРОЕКТУ, років 0,3

Окупність МТА (навіс для торгівлі з автомобілів)

Показник Значення
Загальна вартість, грн 14 500 000
Кількість машиномісць, од. 272
Тариф, грн /день 100
Середньорічний коефіцієнт завантаження 66%
Загальний річний дохід , грн 9 500 000
Дохід від проекту «Дистанційні продажі», грн 2 640 000
ЗАГАЛЬНИЙ ДОХІД: 12 140 000
Рентабельність 40%
Чистий річний дохід , грн 4 500 000
ТЕРМІН ОКУПНОСТІ ПРОЕКТУ, років 2,9

 Рішення

 • За допомогою інструментів ТОС знайдено причину низької окупності проекту
 • Всі об`єкти інвестиції умовно поділили на генеруючі дохід та не генеруючі :
 • Генеруючі :МТА, СВВ, об`єкти оренди

     (1200 млн. =72%)

 • Не генеруючі: замощення, мережі…

     (450 млн. = 28%)

 • Розроблено пропозицію мафії для будівельно-інвестиційної компанії.

Передбачено компенсацію частини витрат на створення ОРСП з державного бюджету (як додаткове забезпечення).

ПРИВАБЛИВІСТЬ ОБЛІГАЦІЙ ДЛЯ ОРЕНДАРІВ

ДОХІДНІСТЬ

 (19,5 % ЗА РАХУНОК ЗНИЖЕННЯ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ДО 70 ГРН. ЗА КВ М)

КАПІТАЛІЗАЦІЯ  (ПРИ БУДІВНИЦТВІ НАСТУПНОЇ СПОРУДИ ПІДНЯТТЯ ЦІНИ  НА ОБЛІГАЦІЇ)

Зацікавлені сторони

ВИРОБНИКИ КІНЦЕВІ СПОЖИВАЧІ МУНІЦИПАЛІТЕТ ДЕРЖАВА
Знати, що вирощувати і в якій кількості

Мати доступ до технологічних знань

Доступ до каналів збуту:

 • Роздрібні с/г ринки
 • Супермаркети
 • Торгівля “з двору”
 • Торгівля “при дорозі”
 • Несанкціонована торгівля в містах
С/Г продукція:

Свіжа

Безпечна

За доступною ціною

В зручному місці

Безпека продукції

Впорядкування вуличної торгівлі

Занятість населення

Значні поступлення в місцевий бюджет

Статус центру міжрегіональної та міждержавної торгівлі

Продовольча безпека

Моніторинг ринку

Стабілізація цін та можливість товарних інтервенцій

Облікований обіг продукції та вивід її з тіні

Підтримка дрібного бізнесу в сфері послуг та торгівлі

Експортний потенціал

Збереження села як носія національності

 МІСІЯ

Ми –  українська компанія покликана часом та необхідністю створення цивілізованого ринку с/г продукції.       

Ми  – робимо заможними с/г виробників, а кінцеві споживачі отримують доступну за ціною та високоякісну продукцію.

СТРАТЕГІЯ

СПОЖИВАННЯ В РЕГІОНІ

 • Супермаркети
 • Роздрібні ринки
 • МАФи
 • Магазини “Біля дому”
 • ХоРеКа

ВИВІЗ В РЕГІОНИ

 • Сприяння створенню ОРСП
 • в регіонах

ЕКСПОРТ

 • Оренда торгових площ на
 • ринках Європи
 • (близько 40 ринків)

ВИРОБНИКИ

 • Надання місця на ринку
 • Навіс
 • Довідка про ціни
 • Бронювання місць
 • Картка постійного клієнта
 • Робота з сільрадами
 • Проект доставка
 • Проект «Дистанційні продажі»
 • Проект «Інтелектуальна логістика»

ІМПОРТ

 • Залучення кращих імпортерів на ринок
 • Створення умов для залучення світових операторів
 • Проект «Автопоїзд»

Фінансові цілі

 1. Вкластися в кошториси введення в експлуатацію об `єкту
 2. Забезпечити дохід у сумі не нижче запланованих показників
 3. Забезпечити витрати в межах 55% від доходу
 4. Забезпечити залучення коштів від продажу облігацій в належному обсязі

Маркетингові цілі

1. Забезпечити здачу 100% площ в оренду згідно з фінансовою моделлю:

   – овочеві зали до 1.06.2011р.

     – рибні, м`ясні та квіткові зали до 1.10.2011р.

2. Досягти заповнення МТА в належному обсязі

3. Досягти необхідного рівня потоку покупців

4. Залучити крупних виробників до проекту “Дистанційні продажі”

5. Задіяння проекту “Буфер” в належному обсязі

Процесні цілі

1. Побудова процесів відповідно до методології ТОС

2. Використання управлінських технологій Адізеса

3. Досягнення необхідного  рівня безпеки функціонування об’єкту (безпека руху людей,  автотранспорту, продуктів)

Розвиток персоналу

1. ТОП-менеджери  за напрямками

 – кращі фахівці в Україні

  2. Укомплектовано штат згідно з

затвердженими планами висококваліфікованим персоналом          

  3. Cформовано команду професіоналів

Цінності

Стабільність

Відповідальність

Оперативність

Порядність

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ОВОЧЕСХОВИЩ  

50%

 

Інвестиція

За умови компенсації

Загальна площа овочесховища м.кв

4 000

4 000

Загальна місткість овочесховища тон

10 000

10 000

     
Вартісь будівництва 1 м.кв

3 000

1 500

Вартість обладнання

700

350

Вартість споруди

19 000 000

9 500 000

Вартість тари

5 000 000

2 500 000

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ

24 000 000

12 000 000

Термін окупності, років

5

5

Дохідність (амортизація), рік

4 800 000

2 400 000

Вартість продукції, 1 т

3 000

3 000

Сума продукції на зберіганні

30 000 000

30 000 000

Рентабельний дохід (дохід+витрати)

9 600 000

4 800 000

Частка послуг у вартості товару

32%

16%

Варість послуг на 1 т.

960

480

     
При умові компенсації з бюджету у розмірі 50% вартість становитиме 12 млн.грн.      
           

 

Розрахунок конпенсації при спорудженні овочесховищ            
компенсація 1 тис.тон, грн

1 200

         
             
 

2011

2012

РАЗОМ

 
 

місткість

компенсація

місткість

компенсація

місткість

компенсація

 
Київ

3 000

3 600 000

47 000

56 400 000

50 000

60 000 000

 
Львів

3 000

3 600 000

27 000

32 400 000

30 000

36 000 000

 
Донецьк

3 000

3 600 000

37 000

44 400 000

40 000

48 000 000

 
Одеса    

3 000

3 600 000

3 000

3 600 000

 
Харків    

3 000

3 600 000

3 000

3 600 000

 
Запоріжжя    

3 000

3 600 000

3 000

3 600 000

 
Сімферополь    

3 000

3 600 000

3 000

3 600 000

 
Компенсація капітальних затрат створення ОС

9 000

10 800 000

123 000

147 600 000

132 000

158 400 000

 
Компенсація за зберігання продукції  

4 320 000

 

63 360 000

 

67 680 000

 
РАЗОМ КОМПЕНСАЦІЯ:  

15 120 000

 

210 960 000

 

226 080 000

 
                     

 

Tags:

Реструктуризация бизнеса (спа-салон)

Реструктуризация бизнеса (спа-салон)

Описание бизнеса

Спа-салон рассчитан на пребывание клиентуры в течении одного дня или в течении нескольких часов.

Набор услуг: парикмахерские услуги, уход за лицом и телом, массаж, бальнеотерапия, талассотерапия, маникюр, педикюр. А также продажа косметических средств.

Расположен  в центре города.

Клиенты: в основном работающие женщины 25-45 лет.

Назначение: оказание услуг и процедур  на разовой основе.

Причины реструктуризации

Высокая конкуренция

Появились новые, более совершенные технологии

Изменились предпочтения потребителей.

Представленные услуги, могут быть дополнительными, но не основными, потому что клиентам нужен результат.

После маркетингового исследования рынка услуг, конкурентов выявила потребности и предпочтения клиентов. На основе этих данных составила план реструктуризации, чтобы избежать банкротства и идти в ногу со временем.

Реструктуризация включает: концептуальное изменение деятельности, системы маркетинга и рекламы, управление персоналом. Это позволит повысить конкурентоспособность бизнеса.

Медицинский спа

Медицинские и профилактические услуги в условиях повышенной комфортности с предоставлением традиционного спа-сервиса и привлечение альтернативной медицины.

Услуги: медицинский велнес (реабитология), пресотерапия, микродермобразия, лечение акне, химический пилинг, озонотерапия, мезотерапия.

Услуги предлагаются в виде комплексных программ.

Назначение: ребилитация пациентов после радикальных методов лечения или подготовка к таковым, снижение фактора стресса, реализация холистического потхода к лечению и профилактике заболеваний, косметологическая коррекция лица и тела.

Все процедуры осуществляются под общим контролем главного врача. Выполняются персоналом с медицинским образованием

Медицинская лицензия

Активное использование методов альтернативной медицины (ароматерапия, аюрверда) Холистический подход – в основе всех направлений деятельности.

Клиенты: люди которые следят за своей внешностью, готовятся к пластической операции или нуждаются в восстановлении, клиенты с лишним весом, признаками старения, клиенты подверженные стрессу.

Миссия: Дарить клиентам красоту и здоровье.

Визия: Создание медикал спа с полным спектром услуг для косметологической коррекции лица и тела

Ценности:

Предлагаемые услуги отличаются безупречным качеством и отличными результатами при разумных ценах.

Не навреди

Прибыль любой ценной – это не наш девиз

Точки дифференциации

Уникальное , эффективное оборудовании

Высокая квалификация персонала

Сотрудничество с врачами

Кластер: красота и здоровье

Преимущества

Медицинские и физиотерапевтические процедуры значительно прибыльнее классических.
Сделана ставка на замену мануальных методик на аппаратные. Данная схема позволит:

во-первых, облегчить труд специалиста;

во-вторых, существенно укоротить время процедуры (и, соответственно, увеличить пропускную способность кабинета);

в-третьих – исключить обслуживание на дому  клиентуры салона и увод клиентов при увольнении сотрудника

в – четвертых – исключить воровство

Цели:

На протяжении  3 месяцев привлечь 200 новых  клиентов

Обеспечить отдачу на вложенный капитал не менее 20% ежегодно.

Добиться  лидерства в данном городе

Удержать постоянных клиентов и привлечь новых

План реализации

1. Маркетинговое исследование

2. Бизнес-план

3. Разработка концепции  на базе маркетинговых исследований

4. Разработка основных конкурентных отличий (точек дифференциации)

5. Разработка базового перечня услуг (приобретение оборудования)

6. Разработка маркетинговой стратегии 

7. Разработка каналов коммуникации для привлечения клиентов и партнеров.

8. Разработка системы изучения и анализа удовлетворенности клиентов

9.  Разработка и анализ рабочих процессов

10. Подготовить персонал к изменениям.

11. Создать эффективную систему отбора и мотивации.

12. Создать корпоративную культуру.

Tags: ,

Search